VKN's Klubstab

Bestyrelsen

Formand
MM
Maria Mortensen
25 12 98 97
Kasserer
File
Morten Devantier
29 66 75 11
Turneringsansvarlig
MN
Maria Nielsen
60 63 20 72
Medlem
SH
Steen Lint Hansen
24 86 41 69
Medlem
RL
Rune Larsen
40 93 53 18

Øvrig klubstab

Beach koordinator
AC
Anker Christensen
29 93 40 50
Webmaster
File
Carsten Petersen
25 40 31 87