Kørselsafregning

Køreselsafregning for udekampe i DT - der udbetales kørsel for max. 2 biler

Kampnr.: (skal udfyldes)

Kampdato:

Holdnavn:

Spillested:

Modstander:

Fører af bil (samme person som udfylder blanketten):

Mail:

Kontonummer:

Antal kørte km ialt: (á kr. 1,25)

Broafgift: (angiv samlet udgift i kr.)

Øvrige kommentarer